Osteoarthritis u kota: wskazówki

Osteoarthritis u kota: wskazówki Zarządzanie bólem i dobrostan zwierząt

Dostępne języki: EN FR DE ES PL IT

Opis kursu:

Gus to koci pacjent geriatryczny, z historią niespecyficznej utraty wagi oraz aktywności fizycznej. Po wyczerpującym wywiadzie klinicznym i dokładnej ocenie stanu ogólnego, połączonej z kilkoma badaniami uzupełniającymi, został zdiagnozowany z chorobą zwyrodnieniową stawów (osteoarthritis), która była główną przyczyną zmian w behawiorze oraz stanie ogólnym. W związku z tym, został ustalony kompleksowy protokół terapeutyczny celem uśmierzenia stanów bólowych. Późniejsze wizyty kontrolne pozwoliły potwierdzić znaczną poprawę ogólnej kondycji pacjenta. Choroba zwyrodnieniowa stawów kotów jest powszechnym schorzeniem przewlekłym, ale pozostaje często niezdiagnozowana, przede wszystkim z uwagi na specyficzny koci behawior. Czy chcesz się dowiedzieć więcej?

Cele:

  • Zapoznanie się z diagnostyką i kompleksowym postępowaniem farmakologicznym w przypadku występowania stanów bólowych podczas przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (osteoarthritis) u kotów.
  • Zapoznanie się z kilkoma powszechnymi patologiami, które mogą współwystępować u starszych kocich pacjentów oraz metodami ujednolicania różnych protokołów leczenia.
  • Ustanowienie ustandaryzowanych protokołów oceny ogólnego stanu zdrowia u starszych kotów, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki bólu, z uwagi na jego wpływ na dobrostan i jakość życia pacjenta.
CPD Standards office
Salvador Cervantes

Ekspert:
Salvador Cervantes

Lekarz weterynarii Salvador Cervantes, współautor wytycznych ISFM dotyczących nadciśnienia w medycynie kotów

Lekarz weterynarii Salvador Cervantes
Otrzymał akredytację z zakresu medycyny kotów z ramienia AVEPA (Spanish Association of Small Animal Veterinarians – Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt), członek GEMFE (Spanish Feline Medicine Study Group – Hiszpańska Grupa Badawcza z Zakresu Medycyny Kotów) oraz AAFP (American Association of Feline Practitioners – Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Praktykujących Kotów). Wielokrotny prelegent na kongresach krajowych i międzynarodowych, autor wielu artykułów naukowych oraz kursu z zakresu chorób wewnętrznych i anestezjologii kotów.
Opublikował “Manual of Canine and Feline Geriatrics” (SerVet-Edra), był jednym z dziesięciu redaktorów europejskiej edycji przewodnika GRAM oraz współautorem wytycznych ISFM dotyczących nadciśnienia w medycynie kotów.
Koordynator kursów podyplomowych z zakresu medycyny kotów na University Cardenal Herrera CEU (Valencia).

W 2001, doktor Cervantes i doktor Calvet założyli klinikę SA Veterinaris w Barcelonie. W 2016, oboje założyli Clinica Felina de Barcelona (Klinika dla kotów w Barcelonie), pierwszy, całodobowy szpital przeznaczony wyłącznie dla kotów w Hiszpanii.

Anna Calvet

Ekspert:
Anna Calvet

Lekarz weterynarii Anna Calvet, współzałożycielka Clinica Felina de Barcelona (Klinika dla kotów w Barcelonie).

Lekarz weterynarii Anna Calvet
Absolwentka kursu podyplomowego z zakresu Chirurgii Ogólnej i Traumatologii Małych Zwierząt ISVPS (International School of Veterinary Postgraduate Studies – Międzynarodowa Szkoła Podyplomowych Kursów Medycyny Weterynaryjnej).
Członkini AVEPA (Spanish Association of Small Animal Veterinarians – Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt), pracuje w ramach GEMFE (Spanish Feline Medicine Study Group – Hiszpańska Grupa Badawcza z Zakresu Medycyny Kotów), GECIRA (Spanish Surgery and Soft Tissue Study Group – Hiszpańska Grupa Badawcza z Zakresu Chirurgii Tkanek Miękkich) oraz ISFM.
Opublikowała kilka artykułów w hiszpańskich pismach naukowych i wykładała na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie dla studentów ostatniego roku.

W 2001, doktor Cervantes i doktor Calvet założyli klinikę SA Veterinaris w Barcelonie. W 2016, oboje założyli Clinica Felina de Barcelona (Klinika dla kotów w Barcelonie), pierwszy, całodobowy szpital przeznaczony wyłącznie dla kotów w Hiszpanii.