Zakażenie skóry bakteriami wieloopornymi u psa z wieloma współistniejącymi chorobami – diagnostyka i leczenie

Zakażenie skóry bakteriami wieloopornymi u psa z wieloma współistniejącymi chorobami – diagnostyka i leczenie
Dermatologia

Dostępne języki: EN DE ES PL IT

Opis kursu:

Pierwszy kurs będzie dotyczył wieloopornego bakteryjnego zakażenia skóry u psa z wieloma chorobami współistniejącymi. Leczenie pacjenta z MRSP (metycylinooporny Staphylococcus pseudointermedius) wymaga zarówno ostrożności i uwagi, aby zapobiec jatrogennemu rozprzestrzenianiu się bakterii, a także kładzie nacisk na racjonalne stosowanie antybiotykoterapii w codziennej praktyce. Zobaczmy, jak to robimy!

Cele:

  • Przedstawienie zaleceń dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i leczenia opornych na metycylinę zakażeń gronkowcowych u psów.
  • Przedstawienie aktualnych zaleceń dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków, by mogły stanowić narzędzie do szybkiego wyboru optymalnego antybiotyku do leczenia empirycznego, jednocześnie minimalizując ryzyko rozwoju oporności.
CPD Standards office Ta aktywność jest równoznaczna z 2,5 godzinnym szkoleniem CPD
Claudia Nett-Mettler

Ekspert:
Claudia Nett-Mettler

Dr n. wet., dyplom ACVD/dyplom ECVD Przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryjnych
(Szwajcaria)

Dr. med. vet Claudia Nett-Mettler w 1997 r. ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii, odbyła staż z dermatologii weterynaryjnej na Louisiana State University (Stany Zjednoczone) i uzyskała dyplom ACVD w 2003 roku oraz ECVD w 2005 roku. Pracuje jako konsultant w Zug i Zurychu (Szwajcaria) i regularnie wygłasza wykłady na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych, obecnie jest przewodniczącą ESVD i Szwajcarskiego Stowarzyszenia Medycyny Małych Zwierząt.