Zapalenie wymienia u krów mlecznych

Zapalenie wymienia u krów mlecznych
Mastitis

Dostępne języki: EN ES PL IT

Opis kursu:

Szkolenie oparte jest na wykładzie dotyczącym zapalenia wymienia u krów mlecznych, który został wygłoszony przez eksperta Demetrio Herrera we wrześniu 2018 r. w Barcelonie.

Cele:

  • Zrozumienie znaczenia zapalenia wymienia w przemyśle mleczarskim.
  • Przedstawienie przeglądu patogenów wywołujących zapalenie wymienia, ze szczególnym uwzględnieniem cech wpływających na ich zwalczanie i kontrolę.
  • Pogłębienie wiedzy na temat podejścia do kontrolowania zapalenia wymienia, w tym ważnych aspektów zarządzania stadem, procesu udojowego i terapii profilaktycznych.
CPD Standards office Ta aktywność jest równoznaczna z 2,5 godzinnym szkoleniem CPD
Demetrio Herrera

Ekspert:
Demetrio Herrera

Lek. wet., mgr doradztwa i zarządzania stadami bydła mlecznego, konsultant i ekspert ds. zapalenia wymienia oraz jakości mleka
(Hiszpania)

Dr Demetrio Herrera ukończył studia w 1999 na Universitat Autònoma w Barcelonie Hiszpania), a w 2000 roku uzyskał tytuł magistra z dziedziny produkcji wieprzowej na Agriculture College of Aberdeen University (Szkocja), po czym otrzymał drugi tytuł magistra z „Doradztwa i zarządzania stadami bydła mlecznego” w 2013 na Universitat Autònoma w Barcelonie. Obecnie pracuje jako konsultant oraz ekspert w prywatnej firmie Qllet w Katalonii (Hiszpania).